Materiały

Order jakości Nasze produkty są zgodne z polską normą dzięki czemu zapewniamy państwu wyroby o niepowtarzalnej jakości i trwałości. Krawężniki są produkowane według standardu PN-EN 1343:2003 natomiast kostka brukowa według PN-EN 1342:2003. Oferujemy także różnorodność materiałów z jakich mogą zostać zrobione nasze produkty.

Materiałem do produkcji krawężników oraz kostki brukowej jest kamień naturalny (surowe bloki granitowe) pochodzący ze złóż granitu znajdujących się w Strzegomiu jak i jego okolicach.

Surowiec, z którego korzystamy posiada bardzo korzystne parametry techniczne, dzięki czemu jest coraz częściej wykorzystywany w budownictwie drogowym.

Tabela cech fizyczno-chemicznych:
Parametr Wartość
Gęstość objętościowa2612 kg/m3
Porowatość otwarta0,87%
Wytrzymałość na zginanie11,37 MPa
Nasiąkliwość0,3%
Mrozoodporność
(liczba cykli/uszkodzenia - strata masy [%])
25/bez uszkodzeń

Strona została zaprojektowana i wykonana przez Sebastian Halik.
Copyright © 2007-20 Kamieniarstwo Beata Soczyńska Michał Soczyński S.C.